Hlavní strana | See live article

Outdoor

Outdoor je vše, co je "za dveřmi" (z angl.out - mimo,za; door - dveře).

Dnes je je tento termín všeobecně chápán jako označení oboru "pobyt v přírodě". Vyjadřuje i jistou sounáležitost či způsob myšlení. Tím se liší od termínu turistika.