Hlavní strana | See live article

Ottův slovník naučný

Ottův slovník naučný je největší česká encyklopedie všech dob. Má 27 + 1 svazků a vycházel v letech 1888 až 1908. V letech 1930 až 1943 vyšlo 14 svazků "Dodatků" – Ottův slovník naučný nové doby.

Dodatky končí heslem "Užok", neboť Zdeněk Nejedlý po válce nařídil ve vydávání nepokračovat.

Předchůdcem Ottova slovníku naučného byl 14 svazkový (Riegerův) Slovník naučný, který vycházel v letech 1860 až 1874. Nástupcem byla Malá československá encyklopedie.

Externí odkazy