Hlavní strana | See live article

Orientační běh

Orientační běh (zkratka OB) je rekreační činnost založená na schopnosti orientace v terénu s mapou a buzolou. Účastníci na startu obdrží mapu, obvykle terénu, který neznají. Na mapě jsou vyznačena kontrolní stanoviště (kontroly), která mají účastníci nalézt v určeném pořadí. Závodní orientační běh je sport, při kterém závodníci postupně co nejrychleji oběhnou všechny kontroly na své trati. Tratě jsou připraveny v různé obtížnosti a délce a rozděleny do tzv. kategorií podle pohlaví a věku závodníků. Závodníci při OB běhají většinou mimo cesty a překonávají terénní překážky.

Orientační běh má kromě pěší varianty také variantu na běžkách (lyžařský OB) a variantu pro horská kola (MTBO). Obměnou klasického orientačního běhu je "score-O", při kterém mají závodníci stanovený časový limit (většinou 1 hodinu), během kterého se snaží oběhnout co nejvíce kontrol zakreslených na mapě. Kontroly mohou mít různou bodovou hodnotu podle obtížnosti nebo vzdálenosti od startu. Za každou minutu přes časový limit je závodníkovi stržen určený počet bodů. Závodník s nejvíce body vyhrává.

Pro tělesně postižené závodníky existuje upravená forma, jejímž cílem je přesnost při určování umístění na mapě kontroly vzdálené od nich 30-40 metrů.

Nově se vyvinul tzv. parkový orientační běh, který se většinou běhá v parcích nebo podobných upravených terénech. Tento druh orientačního běhu je podstatně kratší než klasický OB a mnohem více při něm zaleží na přesné orientaci a rychlosti.

Úspěch v OB v elitních kategoriích závisí nejen na vynikající fyzické připravenosti a běžecké rychlosti, ale také na výběru nejrychlejší cesty (postupu) mezi kontrolami. (Kontroly jsou stejné pro všechny závodníky v dané kategorii, ale postupy se mohou mezi závodníky velmi lišit.)

Mistrovství světa v OB se koná každý rok (do roku 2002 jednou za dva roky). První MS v OB se konalo v roce 1966.

Externí odkazy