Hlavní strana | See live article

Optika

Optika - vědní obor zabývající se světlem

dělí se na:

Table of contents
1 Geometrická optika
2 Vlnová optika
3 Elektromagnetická optika
4 Kvantová optika

Geometrická optika

vychází z toho, že když jsou rozměry předmětů skrze něž, nebo okolo nichž, se světlo šíří mnohem větší než je jeho vlnová délka, je vlnová povaha světla jen slabě rozeznatelná; jeho chování múže být popsáno pomocí paprsků splňujících geometrické zákony

Vlnová optika

respektuje vlnový charakter světla, je však přiblížením (platným pro mnohé optické jevy), v němž je světlo popsáno pomocí skalární funkce

Elektromagnetická optika

je postavena na Maxwellových rovnicích jako obecném popisu elektromagnetického pole a v soulady s tím charakterizuje světlo pomocí vektorových veličin; představuje nejpřesnější teorii světla v rámci klasické fyziky

Kvantová optika

respektuje fakt, že v oblasti světla exitují významné jevy, jež nejsou popsatelné klasickou fyzikou a je pro ně třeba použít kvantový přístup - kvantovou elektrodynamiku