Hlavní strana | See live article

Obzorníkové souřadnice

Table of contents
1 Pomocné pojmy
2 Základní rovina
3 Důležité kružnice
4 Význačné body
5 Souřadnice a jednotky
6 Schéma

Pomocné pojmy

; Nebeská sféra : – myšlená kulová plocha s nekonečným poloměrem, v jejímž středu se nachází pozorovatel.

; Hlavní kružnice : – kružnice která vznikne průnikem nebeské sféry a jakékoli roviny, která prochází stanovištěm pozorovatele, tedy i středem nebeské sféry.

; Vedlejší kružnice : – kružnice která vznikne průnikem nebeské sféry a jakékoli roviny, která neprochází stanovištěm pozorovatele.

Základní rovina

Rovina ve které se nachází pozorovatel a která je kolmá ke směru jímž leží střed Země (obvykle směr gravitační přitažlivosti). Jinak řečeno je to rovina tečná ke kulovému tělesu Země v místě pozorovatele.

Důležité kružnice

; Horizont : – Základní rovina obzorníkových souřadnic protíná
nebeskou sféru v hlavní kružnici, která se nazývá horizont (obzorník). Platí, že horizont půlí nebeskou sféru na dvě stejné poloviny, z nichž vidíme většinou jen jednu. Druhou nám zakrývá Země.

; Almukantaraty' : – Vedlejší kružnice rovnoběžné s horizontem.

; Vertikály (výškové kružnice) : – Hlavní kružnice kolmé k horizontu.

; Meridián : – Vertikála orientovaná směrem sever-jih.

; První vertikál : – Vertikála orientovaná směrem východ-západ.

Význačné body

; Zenit (nadhlavník) : – Bod nebeské sféry ležící přímo nad pozorovatelem.

; Nadir (podnožník) : – Bod nebeské sféry ležící přímo pod pozorovatelem.

; Severní bod : – Severní průsečík meridiánu a horizontu.

; Jižní bod : – Jižní průsečík meridiánu a horizontu.

; Západní bod : – Západní průsečík první vertikály a horizontu.

; Východní bod : – Východní průsečík první vertikály a horizontu.

Souřadnice a jednotky

; Azimut (A) [stupně 0 až 270] : – Úhel měřený ve stupních ve vodorovném směru od meridiánu. Nulou se začíná na severu, hodnoty přibývají k východu. Čili severní bod = 0°, východní bod = 90°, jižní bod = 180°, západní bod = 270°.

; Výška (h) [stupně -90 až +90] : – Úhel měřený ve stupních ve svislém směru od horizontu. Nulou se začíná na horizont, kladné hodnoty přibývají nahoru směrem k zenitu, záporné dolů směrem k nadiru. Čili zenit = 90°, nadir = -90°.

Schéma


Příbuzná témata: