Hlavní strana | See live article

Nula

Nula (z latiny nulus – žádný) je číslo 0, které má tu vlastnost, že pro každé číslo a platí

a + 0 = a

a * 0 = 0

Číslo 0 na číselné ose odděluje záporná čísla od kladných. Nula je také číslice, která se používá v numerických systémech, kde pozice číslice je důležitá pro její skutečnou hodnotu. Na následující pozici má číslice vyšší hodnotu a číslice 0 se používá k posunu číslice na následující pozici. Např. v našem desítkovém systému má číslice 1 v zápise 100 hodnotu sto. V teorii množin je nula velikost prázdné množiny.