Hlavní strana | See live article

Nebeský pól

někdy také světový pól je průsečík nebeské sféry se zemskou osou. Nebeské póly jsou pouze dva a to severní a jižní.

Protože zemská osa míří téměř stále stejným směrem a ani vzdálené hvězdy se vůči nebeské sféře téměř nepohybují, můžeme severní i jižní nebeský pól odkudkoli a kdykoli vidět na stejném místě mezi hvězdami.

I severní i jižní nebeský pól můžeme považovat za obdoby severního a jižního zeměpisného pólu. (Severní nebeský pól leží nad severním zeměpisným pólem a díváme-li se na něj, díváme se zároveň k severu. Obdobné je to i pro jižní pól.) Proto byly nebeské póly odjakživa považovány za důležité orientační body.

V severních zeměpisným šířkách je přesné nalezení severního nebeského pólu poměrně snadné. Leží totiž velice blízko hvězdy, které říkáme Severka či Polárka (nebylo tomu tak vždy - viz. zemská precese a Polárka).

V jižních zeměpisným šířkách se k vyhledání jihu využívá souhvězdí Jižní kříž. Jeho delší osa ukazuje k jižnímu nebeskému pólu.


Příbuzná témata: