Hlavní strana | See live article

Nakladatelství

Nakladatelství je osoba, která má oprávnění vydávat knihy a jiné publikace, a to buď jako činnost hlavní (pak se nazývá vydavatelstvím) nebo jako vedlejší doplňkovou činnost. Ivo Telec však píše: "Někdy se též pod historickým, původně německým, jazykově právním vlivem odlišuje nakladatel (Verlager) a vydavatel () podle toho, má-li jít o vydávání děl v knižní podobě (nakladatel), anebo jinak (např. časopisecky, sborníkově aj., kde má svůj význam i uspořádání), což se někdy diferencuje i podle druhů děl (slovesných, hudebních apod.). Podle autorského zákona nemá takovéto rozlišování význam, leč historická tradice stále působí. (Soudoběji se také v praxi někdy odlišuje vydavatel tam, kde má jít o šíření snímků zvukového záznamu díla.)"

Table of contents
1 Seznam nakladatelství
2 Reference
3 Podívejte se též na

Seznam nakladatelství

Reference

Podívejte se též na