Hlavní strana | See live article

Mythologie

Mythologie je věda studující mythy, jejich vznik a šíření.

Mýty jsou obvykle příběhy založené na tradičních legendách, které vysvětlují řád světa, jeho stvoření, přírodní síly a jiné jevy a události. Mnohé mýty ukazují působení různých nadpřirozených sil nebo božstev, mnohé mýty jsou jednoduché příběhy, které byly předávány z pokolení na pokolení ústně.

Mytologické postavy jsou často svázány s nějakým náboženstvím.

Evropská mytologie

Americká mytologie