Hlavní strana | See live article

Morální realismus

Morální realismus je filosofická nauka, podle níž morální soudy spočívají v kognitivních soudech, které jsou alespoň někdy pravdivé. Morální realismus se tedy vyhraňuje vuči non-kognitivismu (podle něhož jsou morální soudy buď předpisy a rozkazy, nebo vyjádření citů a afektivních tendencí, nebo přijetí norem) a "chybové teorie" morálky (podle které jsou sice moralní soudy skutečně kognitivní, ale bez výjimky nepravdivé). Mezi morální realisty patří David Brink, John McDowell, Peter Railton, Geoffrey Sayre-McCord, Michael Smith, a Thomas Nagel.