Hlavní strana | See live article

Monotheismus

V této formě náboženství se uznává, že je jediný Bůh. Nejvýznamnějšími monoteistickými náboženstvími jsou židovství, křesťanství a islám.