Hlavní strana | See live article

Mléčná dráha

Především stříbrný pás táhnoucí se celou oblohou, jehož svit způsobuje množství hvězd. Ale také označení pro naší Galaxii. Korektnější by však bylo říci, že Mléčná dráha je jen malá část Galaxie pozorovatelná ze Země. Konkrétně jsou to dvě ramena: rameno Střelce a rameno Oriona. Jako pás se jeví proto, že naše Galaxie má tvar disku a my se na něj díváme jaksi zevnitř, z místa, které je blíže k okraji než ke středu.

Mléčnou dráhu lze pozorovat za jasných nocí a v místech vzdálených od velkých zdrojů světla jako jsou města (Světelné znečištění). I pouhým okem je možné spatřit mnoho hvězd v Mléčné dráze a jejím okolí, ale většina z nich je prostému oku skryta a pozorovat je lze teprve pomocí dalekohledu. I obyčejný triedr jich ukáže velké množství (Pozorování oblohy).

Mléčná dráha je kromě hvězd tvořena i temným mezihvězdným plynem či prachem, který nám zabraňuje pohlédnout do vzdálenějších oblastí Galaxie. Na noční obloze se pak zdá, že při pohledu některými směry je hvězd méně a nebo že tam je Mléčná dráha rozdělena.