Hlavní strana | See live article

Měď

Měď (latinsky cuprum, chemická značka Cu) je kov načervenalé barvy. Její relativní atomová hmotnost je 63,54 a atomové číslo 29. Krystalizuje v krychlové plošně středěné soustavě. Jako velmi dobrý vodič se často využívá v elektrotechnice.

Tento článek je . Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej rozšíříte a potom jej smažete ze .