Hlavní strana | See live article

Lorenzo Lotto

Lorenzo Lotto (kolem 14801556) byl italským renesančním malířem, působícím v Benátkách a Bergamu.

Podívejte se též na

Tento článek je . Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej rozšíříte a potom jej smažete ze .