Hlavní strana | See live article

Logika

Logika je formální věda, původně součást filozofie, pak matematiky, nyní informatiky.

Tento článek je . Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej rozšíříte a potom jej smažete ze .