Hlavní strana | See live article

Literatura

Literatura (z lat. littera = písmeno) v širším slova smyslu je souhrn všech psaných textů, tedy literatura umělecká, naučná, technická, časopisecká, memoárová i soukromá korespondence. V užším slova smyslu se literaturou obvykle myslí literatura umělecká, čili krásná literatura, beletrie.

Anglická literatura * Bulharská literatura * Česká literatura * Čínská literatura * Dánská literatura * Esperantská literatura * Finská literatura * Francouzská literatura * Italská literatura * Maďarská literatura * Německá literatura * Polská literatura * Slezská literatura * Slovenská literatura *

Podívejte se též na