Hlavní strana | See live article

Literární překlad

Literární překlad je cizojazyčný překlad beletrie, eseje, úvahy, literární kritiky a podobných textů s výrazným autorským stylem a významnou estetickou složkou vedle složky obsahové.

Literární překlad se snaží převést do jiného jazyka nejen autorovy myšlenky, nýbrž i individuálnost jeho stylu, krásu popisu, atmosféru místa, doby a národnosti (u scének a postav), působit na čtenářovu fantazii a emoce podobně jako v originále.

Table of contents
1 Seznam českých překladatelů
2 Překladatelské skupiny
3 Podívejte se též na
4 Externí odkazy

Seznam českých překladatelů

Překladatelské skupiny

Podívejte se též na

Externí odkazy