Hlavní strana | See live article

Lingvistika

Lingvistika (lingua je latinsky jazyk) neboli jazykověda je věda o jazycích, jejich třídění, stavbě, zvukové i psané podobě.

Zkoumání jazyka se děje za použití dvou základních přístupů:

Synchronní přístup můžeme přirovnat k fotografii, diachronní k filmu. Synchronní hledisko přitom neznamená zkoumání pouze současného jazyka, ale průřez jazykovým systémem v dané době (např. jazyk 14. století). Diachronní přístup zkoumá především vývojové vztahy mezi elementy. V badatelské praxi je nutné oba přístupy striktně odlišovat.

Podívejte se také na