Hlavní strana | See live article

Lehká atletika

Lehká atletika patří k nejstarším sportům. Její historie je spojováná s historií antických olympijských her ve starém Řecku, které se konaly od roku 776 př.n.l. V novověku se atletika objevila nejdříve v Anglii, odkud se rychle šířila do celého světa.