Hlavní strana | See live article

Kuchařské umění

Umění kuchařské neboli kulinářské (fr. l'art culinaire) neboli gastronomie (věda o žaludku). V širším smyslu nikoli umění přípravy jídel, nýbrž i jejich konsumace.

Umění kuchařské je užité umění. Je lépe říkat "řemeslo kuchařské". Řemeslo není nic nízkého. To nízké, co si někteří lidé představují pod pojmem "řemeslo", není řemeslo, nýbrž "práce".

Gastronomovým cílem je učinit z přípravy a konsumace jídla akt kultivovaný a povýšit tím pojídajícího člověka na ušlechtilou bytost, pozvednout jej z úrovně animálního stroje na zažívání.

Cílem kuchařského řemesla konkrétně je připravit pokrm tak, aby zasytil na prvním místě ducha konsumentů. Proto základní složky kuchařského řemesla jsou: