Hlavní strana | See live article

Kontinent

Kontinent (z latinského continere, což znamená držet pohromadě) je velkou souvislou pevninskou masou. Česky též světadíl nebo díl světa.

Jelikož neexistuje žádný standard pro definici kontinentu, různé kultury a vědní obory mají odlišné seznamy toho, co považují za kontinenty. Všeobecně uznané charakteristiky kontinentu jsou: musí jít o rozlohou velké území, musí sestávat z neponořené pevniny, a musí mít geologicky význačné hranice. Zatímco podle některých existuje pouze čtyři nebo pět kontinentů, nejčastěji se počet kontinentů udává jako šest nebo sedm.

Dvěmi nejčastějšími neshodami v udávání počtu kontinentů jsou otázky, mají-li se Evropa a Asie počítat odděleně nebo dohromady jako Eurasie, a mají-li Severní a Jižní Amerika být považovány za dva kontinenty nebo za jediný. Několik geografů také navrhlo seskupit Evropu, Asii a Afriku do jediného kontinentu, Eurafrasie.

Rozdělení světa na sedm kontinentů se obvykle vyučuje v západní a střední Evropě a v Severní Americe, zatímco rozdělení na šest kontinentů (spojená Eurasie) se také vyučuje v Severní Americe a dále ve východní Evropě a Jižní Americe. Šest je také počet kontinentů používaných ve vědeckém prostředí.

Kontinenty jsou občas dále pomyslně děleny na subkontinenty. Definice tohoto termínu je ještě nepřesnější, než definice kontinentu. V češtině se tímto termínem obvykle označuje Indie ("indický subkontinent").

Ostrovy jsou zpravidla "přiřazeny" ke kontinentu, kterému jsou nejblíže. Austrálie a ostrovy v Tichém oceánu jsou někdy souhrně označovány jako Australasie nebo Oceánie.

Systémy dělení kontinentů

Sedm kontinentů: Afrika, Antarktida, Asie, Austrálie, Evropa, Severní Amerika a Jižní Amerika.
Šest kontinentů: Afrika, Antarktida, Austrálie, Eurasie, Severní Amerika a Jižní Amerika.
Šest kontinentů: Afrika, Amerika, Antarktida, Asie, Austrálie a Evropa.
Pět kontinentů: Eurasie, Afrika, Amerika, Austrálie, Antarktida
Čtyři kontinenty: Eurafrasie, Amerika, Austrálie, Antarktida

Podívejte se také na