Hlavní strana | See live article

Kino

Kino (z řeckého kineo = pohybuji se) je kulturní zařízení určené k provozování filmových představení a obecně filmové umění vůbec.

Původní název byl kinematograf (čili záznam pohybu) nebo biograf (záznam života), v hovorové řeči došlo ke zkrácení na kino, ve slangové na biák. První filmy promítali bratři Lumièrové v roce 1895, ovšem pouze dokumentární (příjezd lokomotivy na nádraží), viděli v tom pouhou pouťovou atrakci. Patří jim zásluha promítání filmu na plátno pro celý sál plný lidí. Teprve další Francouz Georges Méliès naučil film vyprávět příběhy (Cesta na Měsíc, Cesta do neznáma, Dobytí pólu). Dominantou němé éry se staly grotesky a jejich králem Charlie Chaplin. V americké vesničce Hollywood, nyní předměstí Los Angeles, byla vybudována filmová studia, která se postupně rozrostla na největší světovou "továrnu na sny". Dalšími vynálezy získal film, původně černobílý, němý a natáčený ruční klikou, nejdříve motor, zajišťující rovnoměrné natáčení i promítání, potom také zvuk a barvu. Z filmu se stalo nejdůkežitější umění 20. století. Z nejslavnějších herců se staly filmové hvězdy, nejlepší filmy jsou pravidelně odměňovány cenami, z nichž nejprestižnější je cena Americké filmové akademie Oscar, který oceňuje nejen herce, ale také režiséry, střihače, výtvarníky, autory filmové hudby.

Vedle filmů hraných se prosadily i filmy animované, a to jak kreslené, tak loutkové. Ve filmech se uplatňují filmové triky, které někdy kombinují hraný a animovaný film (např. vystupují-li ve filmu pravěká zvířata).

K rozvoji filmu přispěla i televize, která nejen promítá filmy určené původně do kin, ale natáčí i filmy vlastní. Specialitou televizní filmové tvorby jsou televizní seriály.

Table of contents
1 Český film
2 Zahraniční film
3 Televizní seriály
4 Filmoví herci
5 Filmoví režiséři
6 Externí odkazy

Český film

Zahraniční film

Televizní seriály

Filmoví herci

Filmoví režiséři

Externí odkazy