Hlavní strana | See live article

Křesťanství

Křesťanství je monoteistické náboženství zahrnující celou řadu náboženských tradic, které odvozují svůj původ od učení Ježíše Krista.

Nyní existují 3 hlavní směry:

  1. Katolictví
  2. Pravoslaví
  3. Protestanství

Křesťané akceptují Ježíše jako syna Božího, pána a jediného spasitele všeho lidstva, korespondujícího s židovským Mesiášem. S více než dvěma miliardami věřících je křesťanství nejrozšířenějším světovým náboženstvím.

Křesťanství se vyznačuje požadavkem, aby se věřící změnili a dodržovali přísné mravní poselství, které zdůrazňuje milovat nepřátele, konat dobro vůči lidem, kteří člověku ubližují, a chovat se k bližním tak, jak si člověk přeje, aby se ostatní chovali k němu.

Křesťanská etika vyžaduje, aby věřící soucítili se slabými, nemocnými a nesvobodnými. Od učedníků, kteří z lásky k Bohu chtějí plnit jeho vůli, se očekávají dobré skutky zde na zemi. Přesto nikdo nedosáhne dokonalosti a musí najít odpuštění a věčnou spásu skrze víru v Ježíše Krista.

Podívejte se také na