Hlavní strana | See live article

John Stuart Mill

John Stuart Mill byl anglický filozof a ekonom. Žil v devatenáctém století. Byl zastánce utilitarianismu.

Jeho nejvýznamnější díla jsou O svobodě a Utilitarianismus.

Vnější odkazy

Tento článek je . Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej rozšíříte a potom jej smažete ze .