Hlavní strana | See live article

Jazykové skupiny

Většina jazyků je roztříděna do jazykových skupin (anebo jazykových rodin). Správně definovaná jazyková skupina je filogenetickou jednotkou, což znamená, že všechny jazyky v ní obsažené mají společného předchůdce (prajazyk). Tento předchůdce nám většinou není znám přímo, jelikož většina jazyků má velmi krátkou zaznamenanou historii. Je ale možné určit mnoho znaků tohoto společného předchůdce za použití srovnávací (komparativní) metody. Jde o rekonstruktivní proces vypracovaný v 19. století jazykovědcem Augustem Schleicherem.

Jazykové skupiny mohou být dále rozděleny na menší jednotky, které se obvykle nazývají "větve" (historie jazykových skupin je často znázorněna pomocí stromového diagramu).

Společný předchůdce jazykové skupiny (nebo větve) se nazývá protojazyk (nebo prajazyk). Například rekonstruovatelný protojazyk indoevropské jazykové skupiny se nazývá protoindoevropština (neexistují ale žádné písemné záznamy v tomto jazyce, jelikož se jím mluvilo před vynálezem písma). Protojazyk může být občas ztotožněn s historicky známým jazykem. Například provinciální dialekty latiny ("vulgáty") daly vzniknout moderním románským jazykům, a proto je protorománský jazyk víceméně totožný s latinou (i když ne přímo s klasickou latinou).

Table of contents
1 Přirozené jazyky
2 Jiné jazyky než přirozené
3 Více o jazycích a jazykových skupinách

Přirozené jazyky

Hlavní jazykové skupiny

Následující skupiny jsou seřazeny podle zeměpisného hlediska bez ohledu na jejich (případnou) meziskupinovou příbuznost. Zeměpisné řazení je použito pouze jako pomůcka pro lepší orientaci ve spleti více než 15 jazykových skupin. Toto řazení "nemá" naznačovat příbuznost jednotlivých skupin.

Skupiny Afriky a jihozápadní Asie

Skupiny Evropy, severní, západní a jižní Asie

Skupiny východní a jižní Asie a Pacifiku

Skupiny Ameriky


Navrhované jazykové nadskupiny

Kreolské jazyky, pidgin a obchodní jazyky

Izolované jazyky

Znakové jazyky

Jiné přirozené jazyky


Jiné jazyky než přirozené

Kromě výše uvedených jazyků, které vznikly spontánně na základě potřeby dorozumívání se hlasem, existují také jazyky, které byly vytvořeny uměle.

Více o jazycích a jazykových skupinách

Ethnologue