Hlavní strana | See live article

Jazyk

Jazyk je svalový orgán nacházející se v ústní dutině.

Podívejte se též na


Jazyk je metonymické přenesení označení svalového orgánu na lidskou řeč.

Jazyk může být definován různými způsoby. Příklady některých definic jazyka jsou:

  1. systém, pomocí kterého se popisují věci, akce, myšlenky a stavy
  2. nástroj, který lidé používají pro vyjádření svých představ reality a pro jejich následné sdělení jiným lidem
  3. systém významů sdílený lidmi
  4. soubor gramaticky správných vyjádření (tj. slova, věty, a pod.)

Nejčastěji používaným významem jazyka je lidská řeč. Věda, která studuje jazyk, se nazývá
lingvistika.

Často je velmi obtížné, nebo téměř nemožné, určit přesnou hranici mezi dvěmi jazyky. Hlavním problémem je fenomén nepřetržitosti nářečí, kdy jsou hranice mezi pojmenovanými jazykovými skupinami nutně subjektivní. Například v Německu existují nářečí němčiny velmi podobná nizozemštině, která nejsou srozumitelná mluvčím jiných německých nářečí.

Pojem jazyk se také používá pro formální jazyk matematiky a počítačových věd (včetně programovacích jazyků). Formálním jazykem se většinou rozumí soubor platných posloupností, obvykle vytvořených pomocí relativně jednoduché formální gramatiky.

Jazyky se formálně dělí do jazykových skupin.

Podívejte se též na