Hlavní strana | See live article

Java

Programovací jazyk Java je objektově orientovaný programovací jazyk, který vyvinula firma Sun a představila 23. května 1995.

Java je jedním z nejpoužívanějších programovacích jazyků na světě. Díky své přenositelnosti je používán pro programy, které mají pracovat na různých počítačových systémech, od mobilních telefonů až po velké sálové počítače.

Table of contents
1 Základní vlastnosti
2 Ukázka kódu
3 Podívejte se též na
4 Externí zdroje

Základní vlastnosti

Ukázka kódu

Tradiční program "Hello World" vypadá takto:

public class HelloWorld
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    System.out.println("Hello world!");
  }
}

Tento program netradičně, ale s malou ukázkou objektového přístupu:

public class HelloWorld
{  
 public static void main(String[] args) 
 {
  Class_a prt = new Class_a();
  prt.print();  
 }
}
class Class_a { public void print() { System.out.println("Hello world!"); } }

Podívejte se též na

Externí zdroje