Hlavní strana | See live article

Jáva

Jáva je ostrov v Tichomoří, součást Indonésie. Leží na něm hlavní město Jakarta.