Hlavní strana | See live article

Internet

Internet je celosvětová počítačová "supersíť", která spojuje jednotlivé menší sítě pomocí sady protokolů TCP/IP.

Název pochází z anglického slova network (síť), podle něhož tradičně názvy amerických počítačových sítí končily "-net", a mezinárodní (původně latinské) předpony inter- (mezi), vyjadřující, že Internet propojil a vstřebal různé starší dílčí, specializované, proprietární nebo lokální sítě.

Table of contents
1 Historie Internetu a TCP/IP
2 Základní služby (protokoly)
3 Organizace

Historie Internetu a TCP/IP

Základní služby (protokoly)

Organizace

Dění kolem Internetu řídí a organizuje několik skupin a výborů, které jsou složené z odborníků a jsou nezávislé na státech nebo komerčních organizacích.