Hlavní strana | See live article

Inflace

Inflace je pojem z ekonomie, označuje obecný růst cenové hladiny, tj. míru znehodnocení peněz za určité období. Míra inflace je měřena pomocí přírůstku indexu spotřebitelských cen. Opakem inflace je deflace.