Hlavní strana | See live article

Hvězda

Hvězda - kosmický objekt takové hmotnosti, že v něm vzplanula termonukleární reakce. Hvězda se skládá především z vodíkového jádra a pláště. Nad povrchem hvězdy pak existuje jakási atmosféra, které se však říká korona. Ta je velice horká, ale přitom řídká.

Životní cyklus hvězdy - hvězdy vznikají v uskupeních zvaných mlhovina, což je pozůstatek po výbuchu supernovy. Podle množství hmoty pak vznikne hvězda buď menší, střední (jako naše Slunce) nebo obrovské velikosti. Po spálení veškerého vodíku se hvězdy začnou postupně hroutit. Malé hvězdy postupně vychladnou a jejich hmota se stane základem pro vznik nových systémů. Středně velké hvězdy prožijí dramatičtější konec. Zpravidla se začnou ještě více rozpínat a pak se zhroutí v tzv. bílého trpaslíka. Pokud jde o ty nejhmotnější hvězdy, tak ty vybuchnou a vznikne po nich černá díra.

zpět - Fyzika - Astrofyzika