Hlavní strana | See live article

Hmotnost

Hmotnost je fyzikální veličina, která vyjadřuje množství látky v tělese. Nesprávně se nazývá váha.

Značka: m (angl. mass)

Základní jednotka: kilogram, zkratka kg

Další používané jednotky: tuna t, gram g, miligram mg

Měřidla hmotnosti: váhy (rovnoramenné, nerovnoramenné, pružinové, elektronické)

zpět - Fyzikální veličiny