Hlavní strana | See live article

Hmota

Hmota je základní fyzikální pojem. Rozlišují se dva projevy hmoty: látka, skládající se z "hmotných" částic (částic s hmotností), a pole, neskládající se z částic, ale projevující se svými vlastnostmi.

zpět - Fyzika