Hlavní strana | See live article

Historiografie

Dějepis (historiografie) je humanitní věda zkoumající dějiny (historii) člověka a jeho civilisace především na základě písemných pramenů.

Informace jsou čerpány z mnoha typů zdrojů s různým stupněm relevance. Mezi ty méně relevantní patří např. ústně předávané informace, naopak velmi spolehlivé jsou např. dobové oficiální dokumenty.

Historiografii slouží k poznání pomocné vědy historické: numismatika, heraldika, genologie, archeologie atd.

Table of contents
1 Historie podle kontinentů
2 Historie podle časového období
3 Podívejte se též na

Historie podle kontinentů

Historie podle časového období

Podívejte se též na