Hlavní strana | See live article

Hans von Aachen

Hans von Aachen německý malíř Vyškolen v Kolíně nad Rýnem u antverpského malíře, který ho orientoval na vlámský portrét (Smějící se mladíci. Autoportrét). Poučil se i v Itálii, kde si vydobyl určité postavení (Portrét vévody Franceska de Medici; Giovanniho da Bologni aj.). Povolán na mnichovský dvůr (Podobizna Antona Fuggera st., oltářní obrazy kostela sv. Michala), od 1592 na dvůr Rudolfa II. Tvořil podobizny (několik portrétů Rudolfa II., Portrét děvčátka, Portrét císaře Matyáše), ale i mytologické, alegorické, náboženské a žánrové výjevy (Vítězství Pravdy a Spravedlnosti, Zvěstování P. Marii, Osvobození Andromédy, Nerovný pár). Byl vynikající kreslíř. Syntézou vlámských a ital. vlivů připravoval počátky české barokní malby, zapůsobil především na K.Škrétu.