Hlavní strana | See live article

Hérakleitos

Hérakleitos z Efesu, řecky Ηράκλειτος ο Εφέσιος, (cca 535 – 475 př. n. l.), známý jako Hérakleitos Temný, je řecký předsókratický filozof.

Jako filozof jednoty stále samo sebe měnícího a vyjadřujícího se λόγος (logos), je Hérakleitos znám výrokem πάντα ρει (panta rei, vše plyne), nebo také (dnes nejvíce používané): "Není možné vstoupit dvakrát do stejné vody". Komplexnější verze tohoto výroku zní: "Jsme a nejsme, do stejné vody vstupujeme a nevstupujeme".

Hérakleitos měl obrovský vliv na pozdější filozofii. Mezi nejznámnějšími z jeho "ctitelů" v moderní filozofii jsou Georg Wilhelm Friedrich Hegel a Friedrich Nietzsche