Hlavní strana | See live article

Geometrie

Geometrie je jedna z matematických věd, která se zabývá geometrickými útvary, jejich vlastnostmi a vzájemnými vztahy.

Table of contents
1 Geometrické útvary
2 Vzájemné polohy geometrických útvarů
3 Geometrická zobrazení
4 Metrické vlastnosti geometrických útvarů
5 Analytická geometrie
6 Modelování křivek
7 Podívejte se též na

Geometrické útvary

Vzájemné polohy geometrických útvarů

Geometrická zobrazení

Metrické vlastnosti geometrických útvarů

Analytická geometrie

Modelování křivek

Pro více informací navštivte text věnovaný geometrickému modelování na projektu Wikibooks.

Interpolační křivky

Aproximační křivky

Bézierovy křivky

B–spline křivky

Algoritmy nad křivkami

Podívejte se též na