Hlavní strana | See live article

Geografie

Geografie (z Gaia - řecká bohyně země, a graféin - psát: česky též zeměpis), je věda o místních a prostorových jevech na Zemi. Geografie se dělí na geografii fyzickou a na geografii humání.

Table of contents
1 Geografické disciplíny
2 Podívejte se též na

Geografické disciplíny

V geografii humání

V geografii fyzické

Podívejte se též na