Hlavní strana | See live article

Galaxie

Galaxie - seskupení několika miliónů hvězd. Uprostřed galaxií se nacházejí velmi hmotné objekty, zpravidla černá díra. Ta se nachází i uvnitř naší galaxie, též zvané Mléčná dráha. Galaxie jsou seskupeny do několika větších útvarů.

Podle tvaru dělíme galaxie na:

- spirální galaxie
- spirální galaxie s příčkou
- eliptická galaxie
- nepravidelná galaxie

Některé další galaxie:
- M 31 - galaxie v Andromedě - největší z galaxií naší skupiny, spirální g.
- Velké a Malé Magellanovo mračno - obíhají kolem naší galaxie, eliptická g.

- zpět Fyzika - Astrofyzika - Vesmír