Hlavní strana | See live article

Fyzika částic

Fyzika částic je část fyziky, která se zabývá částicemi.

Lze ji rozdělit do 3 úrovní:

Molekulová fyzika - zkoumá stavbu látek na úrovni molekul a atomů.

Atomistika - zkoumá složení atomu a vlastnosti subatomárních částic.

Jaderná fyzika - zkoumá jádro atomu, radioaktivitu a jaderné reakce.

zpět - Fyzika