Hlavní strana | See live article

Fyzika

Fyzika je vědní obor, který zkoumá hmotu, její vlastnosti a chování během dějů. Vlastnosti a vztahy mezi nimi popisuje pomocí fyzikálních veličin.

Table of contents
1 Fyzikální obory
2 Příbuzné obory
3 Významní fyzikové

Fyzikální obory

Příbuzné obory

Významní fyzikové