Hlavní strana | See live article

Filozofie

Filozofie (řecky φιλοσοφία, složenina ze slov φιλώ (filó) miluji, objímám, líbám a σοφία (sofía) moudrost) je věda zkoumající neempirické otázky: o smyslu života, možnostech poznání, podstatě světa a vesmíru apod.

Podle své etymologie je filozofie láska k moudrosti. V antice byla filozofie souhrn veškerého vědění. V sémantickém významu je filozofie zkoumání, jak můžeme věci vědět, zda můžeme vědět něco o budoucnosti, když jediné, co známe, je minulost; co je hodnota a jak ji poznáme; co je eticky přípustné a co není. Filozofie stojí mimo empirické (reálné) vědy na jedné straně, a nekontrolované, nekritické, libovolné myšlení na druhé straně.

Table of contents
1 Hlavní filozofické disciplíny
2 Hlavní filozofické pozice
3 Filozofové
4 Pravopis
5 Slovníky
6 Podívejte se též na
7 Vnější odkazy

Hlavní filozofické disciplíny

Hlavní filozofické pozice

Filozofové

Filozofie orientální

Filozofie antická

Filozofie středověku

Filozofie renesance, baroka a osvícenství

Filozofie romantiky a idealismus

Fenomenologie a existencialismus

Filozofie jazyka

Filozofie anglicky mluvících: pragmatická a analytická

V devatenáctém století žil filozof a ekonom
John Stuart Mill. Ve dvacátém století žili filozofové Karl Popper a Thomas Kuhn.

Názory na to, kteří z těto uvedených jsou skuteční myslitelé a kteří se snaží vyvolat zdání filozofie pomocí používání modního slovníku a nejasných výroků, se různí.

Pravopis

Jazyky píšící latinkou:
  1. ph: , , , , , ,
  2. s: , , , , , , , , , , , , , , , ,
  3. z: , , , , , , ,

Je tedy jen na nás, zda se čeština zařadí mezi západoevropské nebo východoevropské jazyky.

Podle § 99 Pravidel českého pravopisu z roku 1957 se "v latinské příponě -ismus píše jen s; rovněž tak v několika slovech humanistické tradice filosofie, gymnasium, president, presidium, universita (a v jejich odvozeninách); jen s se ovšem píše též v slovech nezdomácnělých, jako např. cirrhosis, gnose, gnoseologie, konsensus, spasmus, tenesmus, a rovněž v některých vlastních jménech osobních a zeměpisných (viz § 108 – 113)." Toto pravidlo bylo zrušeno v PČP 1983, kdy bylo zavedeno psaní z, avšak psaní s též povoleno. V PČP 1993 bylo z stanoveno jako jediná možnost. Závazný Pilipův dodatek se však vrátil ke stavu z roku 1983.

Slovníky

Podívejte se též na

Vnější odkazy