Hlavní strana | See live article

Extrémní programování

Extrémní programování (XP) je disciplína vývoje softwaru a programování, kterou zavedl Kent Beck v knize Extreme Programming Explained. Je to souhrn jednoduchých praktik.

Další knihy následovali. Planning Extreme Programming (Kent Beck a Martin Fowler), Extreme Programmin Installed (Ron Jeffries, Ann Anderson, Chet Hendrickson, předmluva Kent Beck).

Table of contents
1 Základní stavební bloky
2 Postup vývoje
3 Stránka o XP

Základní stavební bloky

XP si váží hodnot:

Postup vývoje

Následují pravidla, která se dodržují v XP.

Plánování

Design

Programování

Testování

Stránka o XP

Tento článek je . Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej rozšíříte a potom jej smažete ze .