Hlavní strana | See live article

Etika

Etika, neboli teorie morálky. Ten který filozof může etiku postavit buď jako část teorie hodnoty nebo odděleně.

Tento článek je . Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej rozšíříte a potom jej smažete ze .