Hlavní strana | See live article

EPROM

EPROM - Erasable Programmable Read-Only Memory

Typ paměti, která se běžně chová jako ROM, ale lze ji smazat pomocí UV světla. Po té ji lze znovu naprogramovat. K programování se používá většinou několikanásobně vyšší napětí než ke čtení.

Používá se k uložení dat, která se nebudou měnit často, například firmware.