Hlavní strana | See live article

Enterprise resource planning

Enterprise Resource Planning (ERP) je manažerský informační systém, který integruje a automatizuje velké množství procesů souvisejicich s produkčními činnostmi podniku. Typicky se jedná o výrobu, logistiku, distribuci, správu majetku, prodej, fakturaci, a účetnictví.

Table of contents
1 Implementace
2 Přínosy
3 Hrozby
4 Dodavatelé ERP

Implementace

Přínosy

Hrozby

Dodavatelé ERP

Významnými dodavateli ERP jsou : Baan, J.D. Edwards, Lawson, Oracle Applications, PeopleSoft, SAP.