Hlavní strana | See live article

Empedoklés


Empedoklés (*490 př. n. l. v Akragantu na Sicilii): Řecký filozof předsokratického období. Definoval, jakožto základní látky všeho bytí, dodnes známé čtyři elementy: oheň, vodu, vzduch a zemi. Empedoklés byl dualista - hnací síla vseho dení jsou u něho dvě prasíly: láska (fília) - síla sjednocující, a nenávist (neikos)- síla oddělující. Pod vlivem těchto sil svět pulsuje mezi stavem naprosté jednoty a stavem naprostého rozdělení. Náš svět je možný mezi temito dvěma extrémními stavy.

Vliv