Hlavní strana | See live article

Elektřina a magnetismus

Elektřina a magnetismus (též Elektromagnetismus) je obor fyziky, který se zabývá elektrickými a magnetickými vlastnostmi a jevy.

Elektrické pole - Elektrický náboj - Elektrická síla - Elektrický proud - Elektrický odpor - Elektrické napětí - Elektrický obvod - Elektrický potenciál - Elektromagnetická indukce - ...

Magnetické pole - ...

Ohmův zákon - ...

zpět - Fyzika