Hlavní strana | See live article

Ekonomie

Ekonomie je společenská věda o ekonomice neboli o tom, jak lidé a společnost volí s použitím nebo bez použití peněz omezené výrobní zdroje a vyrábí různé varianty výrobků a zboží, které lze rozdělit nyní a v budoucnu mezi jednotlivé členy společnosti. (P. A. Samuelson)

Zakladatelem moderní ekonomie je Adam Smith (1723 – 1790).

Table of contents
1 Členění ekonomie
2 Externí odkazy

Členění ekonomie

Mikroekonomie

Zabývá se chováním menších ekonomických celků, jednotlivců, domácností a firem .

Makroekonomie

Se zabývá hospodářstvím jako celkem, zkoumá makroekonomické veličiny (inflace, nezaměstnanost, HDP, banky a hospodářský růst).

Ekonomie je vědní disciplína, která úzce spolupracuje s jinými vědními obory:

Externí odkazy