Hlavní strana | See live article

Dynastie

Dynastie je posloupnost potomků v rámci jedné rodiny. Tradičně byla zaznamenávána pro královské a šlechtické rody, nyní i pro rodiny magnátů.

Evropské suverénní dynastie

 1. Dynastie Capetovců (Bourboni, Braganza, Orléanští): Francie (od 987), Portugalsko (od 1139), Brazílie (od 1822), Španělsko (od 1700), Obojí Sicílie (od 1734), Parma (od 1731), Lucembursko (od 1964).
 2. Dynastie Lotrinků (Habsburci): Římská říše, Rakousko, Uhersko, Čechy (od 1765), Toskánsko (od 1737), Modena (1814 – 1859).
 3. Dynastie Oldenburgů (Holstein–Sonderburg–Glücksburg, Windsor, Holstein–Gottorp, Romanov): Dánsko (od 1448), Norsko (od 1448; mladší větev od 1905), Řecko (od 1862), Velká Británie (Charles a jeho potomci), Rusko (1762, pak od 1796), Oldenbursko (od 1180).
 4. Dynastie Welfů (Guelph): Brunšvik a Hanover (od 1235).
 5. Dynastie Wettinů (Saxe–Coburg–Gotha, Windsor): Sasko (od 1423), Velká Británie (od 1901), Portugalsko (1837 – 1932), Bulharsko (od 1887) a Belgie (od 1831).
 6. Dynastie Wittelsbachů: Bavorsko a Falc (od 1180).
 7. Dynastie Nassavských (Nassau, Orange): Nizozemí (od 1559), Lucembursko (1559 – 1964).
 8. Dynastie Hohenzollernů: Německo (od 1871), Braniborsko (od 1420), Prusko (od 1525), Rumunsko (od 1866).
 9. Dynastie Württembergů: Württemberg (od 1137).
 10. Dynastie Badenských: Badensko (od 1130).
 11. Dynastie Hessenských: Hessensko (od 1265).
 12. Dynastie Mekleburských: Meklenbursko (od 1170).
 13. Dynastie Liechtensteinů: Liechtenstein (od 1719).
 14. Dynastie Savojských: Itálie (od 1861), Savojsko (od 1416).
 15. Dynastie Karadžordževičů: Jugoslávie (od 1918), Srbsko (od 1804).
 16. Dynastie Petrovičů-Njegošů: Černá Hora (od 1851).
 17. Dynastie Grimaldi: Monaco (od 1297).
 18. Dynastie Bernadotte: Švédsko (od 1818).

Vymřelé dynastie

 1. Dynastie Karlovců
 2. Dynastie Přemyslovců
 3. Dynastie Lucemburků
 4. Dynastie Jagellonců
 5. Dynastie Habsburků
 6. Dynastie Romanovců